You are here

HODNOTY A CÍLE:

 

Hodnoty:

 • Úcta ke všem lidem bez ohledu na národnost, barvu pleti či sexuální orientaci
 • Jsme přesvědčeni, že ve školách si všechny děti zaslouží, aby se učily vědecky podložená fakta, nikoli ideologii převlečenou za „fakta“
 • Jsme přesvědčeni, že všechny děti mají právo na soukromí před opačným pohlavím na toaletách, v šatnách, ve sprchách či v podobných prostorách
 • Školy a další vzdělávací zařízení by neměly mást děti a dospívající v otázkách sexuální identity a sexuálního zdraví obecně
 • Věříme, že všechny děti a mladí lidé si zaslouží léčbu založenou na klinických důkazech, nikoliv na ideologii
 • Věříme, že všechny děti mají právo projít pubertou a dosáhnout dospělosti s neporušenou plodností, a že je to základní lidské právo.
 • Úcta k tradičním rodinným hodnotám
 • Úcta k daru lidského života
 • Vstřícnost a komunikativnost
 • Otevřenost k diskuzi s lidmi dobré vůle

Cíle:

 • Soustavné a důsledné upozorňování občanské společnosti v České republice na vzrůstající ideologizaci dětí a mládeže „transgenderismem“
 • Vyjádření jasného zamítavého postoje k indoktrinaci dětí genderovou ideologií na základních a středních stupních vzdělávání
 • Podpora tradičních rodinných hodnot
 • Podpora ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy