You are here

IMPRESSUM

Milí čtenáři, přátelé a podporovatelé,

z veřejně dostupných zdrojů pro Vás připravujeme obsah, který považujeme za důležitý pro informovanost společnosti o rozmáhajícím se ideologickém transgenderismu. 

V rámci iniciativy #ZACHRANMEDETI:

  • Připravujeme pro Vás a průběžně aktualizujeme data k tisku i data digitální. Těšíme se Vaše připomínky a nápady.
  • V případě, že naleznete gramatickou či sémantickou chybu v textu, neváhejte nás kontaktovat.
  • Odkazy na materiály z nichž vycházíme pro obsah tohoto webu zpravidla citujeme či uvádíme citace dle Citační normy ČSN ISO 690:2022. Ne vždy tak tomu je především s ohledem na fakt, že některé zdroje se vztahují jen ke konkrétnímu sousloví či slovu, a tak se fakticky o citaci nejedná. Například: "Novou normu citací elektronicky zveřejnila i Západočeská univerzita v Plzni."
  • Fotografie či videozáznamy zveřejněné na webové stránce zachranmedeti.cz ve fotogaleriích, v článcích lze zveřejnit v licenci CC BY-NC-SA 4.0.
  • Textový obsah lze použít a dále rozšiřovat či sdílet v licenci v licenci CC BY-NC-SA 4.0
  • Přejete-li si zveřejnit logotyp iniciativy zachranmedeti.cz #ZACHRANMEDETI v jakémkoliv formátu, tedy tištěném či digitálním, kontaktujte nás. Bez výslovného souhlasu spolku TRADIČNÍ RODINA z.s. nelze logotyp jakýmkoliv způsobem v jakémkoliv médiu použít. Souhlas Vám poskytneme písemně za předem dojednaných podmínek.

Děkujeme Vám za porozumění, vstřícnost, spolupráci a respektování výše uvedených podmínek.