You are here

LGBT

Manipulativní text na profilu spolku Transparent z.s. může být pro děti nebezpečný
Autor: 
Tradiční rodina

Mnoho mladých rodin se nejen v České republice setkává s fenoménem „genderové dysforie“ u dětí a mladistvých, tedy že děti nesouzní s biologickým pohlavím daným a rozpoznatelným jim již prenatálním věku. V období raného dospívání, a zejména v pubertě, kterou si každý z nás prošel, může být tento nesoulad zřetelnější, avšak jedná se o zcela přirozenou součást dospívání a naprostá většina dětí z těchto pochyb vyroste.

Muž chce implantát dělohy pro první transgender potrat
Autor: 
Tradiční rodina

Jsou lidé, které mohou normální lidé vnímat jen jako narušené. To platí i pro muže, který se identifikuje jako „žena“ a chce si nechat implantovat pouze dělohu a vajíčka, aby pak mohl být „první trans ženou“, která podstoupí potrat. Video ve skutečnosti pochází z roku 2023, ale nyní se stalo virálním v anglicky mluvících zemích. V něm muž, který se identifikuje jako „žena“, vysvětluje, že by si rád nechal implantovat dělohu a vajíčka. Ale nechce nosit dítě do termínu, což by stejně anatomicky nebylo možné. Chce tak učinit jen a pouze proto, aby ho nechat zabít.

Policisté se nesmí ptát na reálná jména
Autor: 
Zdeněk Chytra

V Hannoveru byla předepsaná „genderová citlivost“ jako součást policejní nomenklatury. Tak zvaná "genderová citlivost" zasahuje až tak daleko, že "rozmanitost" a "inkluzivita" jsou nadřazovány lidskému zdraví a biologickým faktům. Policistům byl na pozadí Christopher Street Day (CSD) v německém Hannoveru rozdán manuál, ve kterém jsou instruováni například o tom, že se nesmí ptát na reálná jména, ale měli by "akceptovat" jméno, které je jim sděleno - a jak z manuálu vyplývá, mělo by být akceptováno i zájmeno.

Vědci musí tvrdit nevědecké věci, pokud chtějí peníze na výzkum
Autor: 
Tradiční rodina

Evoluční biolog říká, že se věda se zavázala k levicovému „sociálnímu inženýrství“. Finance jsou podle renomovaného profesora biologie Rogera Köppela přidělovány podle tématu výzkumu, který "politicky korektně" vyhovuje. Biologové například musí tvrdit například to, že má člověk více než dvě biologická pohlaví.

Velká Británie zahájila dotazníky a doporučení ohledně RSHE
Autor: 
Jan Weigel

Zatímco v České republice zaznamenáváme výraznou progresi transgenderismu, vyspělejší a odpovědnější státy důrazně od genderismu ustupují. Zejména Velká Británie se stává jednou ze zemí, kde se transgenderismus pro děti nemá vyučovat na školách. Tyto předměty související s výchovou týkající se sexu, vztahových změn či výchovy ke zdraví jsou souhrnně známé jako RSHE.

Média hrají významnou roli v propagaci genderové ideologie
Autor: 
Tradiční rodina

Děti rády napodobují činy jiných lidí, i když je pro ně tato osoba cizí. Imitace je totiž forma komunikace a nástroj pro výuku sociálních dovedností. Mezi rokem a jedním a půl rokem věku se děti naučí jeden až dva nové způsoby chování denně prostřednictvím kopírování akcí jiných lidí. Děti neustále pozorují chování dospělých, učí se a jejich vnímání se dále formuje.