You are here

Školství

Příliš mnoho ideologie
Autor: 
Jan Weigel

Evropská společnost a kultura ztrácí kořeny. Politika byla unesena lobbisty. Místo toho americké think-tanky, nevládní organizace a finanční společnosti diktují, jak bychom měli žít a jak podnikat. A podnikatelé jsou (zatím) ti, kteří do veřejných rozpočtů přispívají nejvíce. Může ideologie ničit společnost a podnikání? Zdá se, že ano. Vyvlastňování a kolektivizace z dob 50. let minulého století jsou toho důkazem. Nyní LGBT ideologie zasahuje do rodičovských práv a tím, zdá se, rozkládá rodinné vztahy. Rozloží-li se vztahy rodinné, rozkládají se vztahy společenské. 

Čtení pohádek transvestity o diverzitě mohou ovlivňovat mysl dětí
Autor: 
Tradiční rodina

Nejen rodiče, ale i politikové nejen v USA i ve Velké Británii často protestují proti čtení pohádek či zpívání písniček nezletilým dětem, neboť tyto výstupy před nezletilými povazují za předčasnou sexualizaci dětí a za indoktrinaci dětí transgenderismem. V mainstreamových médiích či levicově, WOKE poplatném tisku či na webových stránkách podobného zaměření bývají označování za ultrapravičáky, homofoby, transfoby či za osoby s extrémistickými názory. V naprosté většině tomu tak není a potvrzují to i lékaři.  

Zachování tradiční rodiny podpořili odborníci
Autor: 
Zdeněk Chytra

Iniciativě více než 200 odborníků v České republice, fandí i další, kteří se postavili pro zachování tradiční rodiny a manželství jako svazku muže a ženy. Mezi těmito odborníky jsou lékaři, psychologové, terapeuti a zdravotníci, kteří vydali společné prohlášení, v němž žádají poslance, aby podpořili ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy.

Německá katolická školka nabízela dětem prostor pro masturbaci
Autor: 
Zdeněk Chytra

Mateřská škola v Severním Porýní-Vestfálsku nabízí malým dětem místnost, kde se mohou svlékat a osahávat. Takzvaná koncepce sexuální výchovy se nezdá být ničím jiným než návodem k pedofilii. Je tohle opravdu nutné? Rodiče dětí jsou zděšeni.

Rodiče i nejvyšší státní dozorovatel protestují proti Drag Queen jako řediteli školy
Autor: 
Zdeněk Chytra

Základní škola v Oklahomě se stala středem pozornosti a vášní po kontroverzním rozhodnutí najmout do pozice ředitelky transvestitu jménem Shantel Mandalay. Spolu s tím se státní superintendant Ryan Walters proti této volbě ohradil a označil ji za „liberální šílenství“. Nový ředitel školy čelí i kontroverzní minulosti spojené s dětskou pornografií.

V německých školkách se lze setkat s masturbačními koutky
Autor: 
Zdeněk Chytra

Poslední dobou dochází v některých spolkových zemích Německa k alarmujícím změnám v oblasti sexuální výchovy dětí předškolního věku, které vedou k jejich předčasné sexualizaci. V čele této kontroverzní změny stojí Severní Porýní-Vestfálsko, kde se objevily neobvyklé praktiky, které vzbuzují značné obavy. Děti mají v některých školkách prostory určené k masturbaci.